All

Относно членството във Форум за арабска култура (обновено)


Преди да прочетете съобщението ни за нови членове, нека да посочим, че няколко сайта отразиха „Вечер на партньорството“.

Освен „Дарик“ и „Лев“, в отразяването на събитието, което се проведе на 20 октомври като бизнес среща, се включиха и Dir.bg и News.bg– така едни от най-големите сайтове за новини в България отразиха тази своеобразна бизнес среща.

Благодарим им,с надежди за още контакти и взаимна помощ!

ЗА ЧЛЕНСТВОТО:  Форум за арабска култура бе официално одобрен и регистриран в СГС на 8.10. 2010 г. С това се отварят много възможности за нас, като екип и организация.

Тъй като вече имаме реално възможност да приемаме нови членове, молим всеки един от вас, който желае да членува, да прати мейл на

arabcultureforum@gmail.com

с обратна връзка, за да могат хората от екипа да се свържат с вас. Тъй като нашата организация е доста специфична, всеки един бъдещ член ще бъде одобряван или не.

Не залагаме на многото членове, а на хората, които искат да работят, тъй като областта ни е доста неразвита и от нас се очаква именно да направим стъпките.

Ще се радваме да ни пишете с желание да станете наши членове- на arabcultureforum@gmail.com. Следващите стъпки ще ви бъдат обяснени от екипа, който се грижи за молбите за членство. Преди всичко трябва да сте запознати с условията за членство във Форум за арабска култура и да сте съгласни с тях:

 

IV.ЧЛЕНСТВО

 

Придобиване на членство

Чл.11 (1) Членството в сдружението е доброволно.  Член на Сдружението може да бъде всяко юридическо и дееспособно физическо лице, което приема условията на настоящия Устав и плаща редовно членски внос.

(2) Подписалите протокола от Учредителното събрание на Сдружението

имат статут на членове – учредители.

Чл. 12 (1) Нови членове на Сдружението се приемат по тяхна писмена молба, адресирана до Управителния съвет, в която същите декларират, че приемат да съблюдават принципите на Сдружението и разпоредбите на настоящия Устав.

(2) Управителният съвет приема нови членове и прекратява членство в Сдружението  с решение, взето с квалифицирано мнозинство – 2/3 (две трети)  от гласовете на присъстващите на заседанието членове.

 

Прекратяване на членство

 

Чл. 13. Членството в Сдружението се прекратява:

1. По собствено желание – с  молба до УС на сдружението;

2. При смърт или поставяне под пълно запрещение;

3. При прекратяването на юридическо лице – член на сдружението;

4. Поради изключване;

5. При отпадане на членство.

 

Чл. 14. Член на Сдружението може да бъде изключен по реда на чл. 13, т. 4, когато системно нарушава Устава и/или при извършването на умишлени действия, които уронват или по друг начин накърняват традициите, престижа и доброто име на Сдружението. Преди изключването Управителният съвет задължително изслушва лицето или приема писмените му обяснения. Засегнатото лице има право да обжалва решението на УС пред Общото събрание на Сдружението.

 

Чл. 15. Отпадане на членство е налице, когато в продължение на повече от 30 (тридесет) дни от определения с решение на Общото събрание срок за плащане,  член на Сдружението без основателна причина не е изпълнил задължението си за внасяне на дължимия членски внос, както и при системно неучастие в дейността на Сдружението. Фактът на неизпълнението се констатира от Управителния съвет по документи.  Отпадането на членството се докладва на следващото Общо събрание и се отразява в документацията на Сдружението.

Чл. 16. При прекратяване на членството имуществените отношения между бившия член и неговите правоприемници, от една страна,  и Сдружението, от друга страна,  се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание.  В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане на вземанията му към сдружението при условията на чл. 39, ал. 3 от този устав.

 

Чл. 17. В случаите на чл. 13, т. 4 и 5 от този устав членството се прекратява с решение на Управителния съвет, взето с мнозинството по чл.12, ал. 2.

 

Членски внос

Чл. 18 (1) Всеки член заплаща месечен членски внос в размер, определян ежегодно от Общото събрание на Сдружението по предложение на Управителния съвет.

(2) Членският внос е индивидуален и колективен, когато членове на Сдружението са юридически лица.

 

Членствени права и задължения

Чл. 19. От момента на придобиване на членство в Сдружението всеки негов член е носител на правата, предвидени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 20.   Всеки член на Сдружението е длъжен:

1.  Да внася членския си внос в размера, определен от Общото събрание;

2. Да спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

3.  Да съблюдава конфиденциалност на приеманите решения;

4.  Да съдейства за организационното и финансово укрепване на

Сдружението;

5. Да пази авторитета на Сдружението и на отделните негови членове.

Пълният текст на нашия Устав може да изтеглите тук- Устав на Форум за арабска култура (.pdf).

Благодарим за търпение и доверието!

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s