All · Инициативи

Анкета

Анкетата е направена в духа на членството във Форум за арабска култура “Махмуд Даруиш”. Въпросите, които са в нея присъстват и в молбата за членство. С тях се опитваме да разберем настроението на хората спрямо арабския свят, стереотипите и нашата работа. Ще бъдем благодарни, ако я попълните. Относно членството в нашия форум Изтеглете анкетата от-> този… Продължете да четете Анкета